„Pochopením, že relativní realita je
vzájemnou závislostí příčin a následků,
dojdeme také k pochopení samotné
její pravé povahy přesahující myšlenkové konstrukce.

Správné pochopení tohoto vzájemně závislého
vznikání příčin a následků
je základem dokonale čistého náhledu a jednání.
Proto by mělo být studováno a praktikováno jako první.“

 

Drogön Čhögyal Phagpa

Jasné zrcadlo činů a následků