Sedmibodový trénink mysli – text

Sedmibodový trénink mysli

 

Geše Čhekhawa Ješe Dordže

 

1. Učení dharmy přípraných praxí - základu

Nejdřív se cvič v přípravných praxích.

 

2. Hlavní praxe - trénink bodhičitty

Považuj všechny jevy za sen.
Zkoumej konečnou povahu nezrozeného vědomí.
Nech rozplynout i prostředek k nápravě ve své pravé povaze.
Spočívej v podstatě - v ālaya.
Po formální meditaci buď bytostí iluze.

V těchto dvou praxích, dávání a braní, se cvič střídavě.
Tato dvě cvičení spoj s dechem.
Troje objekty, tři jedy, tři kořeny ctností.
Ve všech aktivitách se cvič pomocí slov.
Postupné kroky braní začni u sebe.

 

3. Přeměnění nepříznivých podmínek na cestu k probuzení

V době, kdy jsou svět a bytosti plni zla,
přeměň nepříznivé podmínky na cestu k probuzení.
Všechnu vinu svaluj na jednoho viníka.
Medituj o velké laskavosti všech.
Meditování o zmatených jevech jako o čtyřech kájích
je nepřekonatelná ochrana prázdnoty.
Nejlepšími metodami jsou čtyři cvičení.
Spoj s praxí vše, s čím se náhle setkáš.

Zdroj: Adam, Rigpa Shedra

Geše Čhekhawa Ješe Dordže

(1101-1175)

Slavný mistr tradice Kadampa, autor Sedmibodového tréninku mysli.


 

4. Shrnutí instrukcí pro celoživotní praxi

Stručně řečeno: esencí instrukcí
je pět sil. Měl bys je praktikovat.
Co se týče mahajánových instrukcí pro přenos vědomí,
je to přesně těchto pět sil. Pozice těla je důležitá.

 

5. Měření pokroku tréninku mysli

Veškeré učení dharmy má jeden účel.
Ze dvou svědků se spoléhej na důležitějšího.
Vždy si udržuj pouze radostnou mysl.
Ubráníš-li se, i když jsi nesoutředěný, cvičíš dobře.

 

6. Závazky tréninku mysli

Neustále se cvič ve třech obecných zásadách.
Změň svůj postoj, ale jinak zůstaň tak, jak jsi.
Nemluv o nedostatcích.
Vůbec nepřemýšlej o chybách ostatních.
Zbav se nejdříve nejsilnější rušivé emoce.
Vzdej se jakéhokoliv očekávání výsledků.
Zřekni se otráveného jídla.
Nechovej ji v sobě dlouho.
Zle se nehádej.
Nečíhej v záloze.
Nezasahuj zranitelná místa.
Nedávej břímě z dzo na býka.
Nesnaž se být první.
Neprováděj nesprávné obřady.
Nesnižuj se z boha na démona.
Nehledej štěstí skrz neštěstí ostatních.

 

7. Zásady tréninku mysli

Vykonávej všechny praxe jediným způsobem.
Všechny potíže odstraňuj jediným způsobem.
Jsou dvě činnosti, jedna na začátku a jedna na konci.
Ať se stane cokoliv z těchto dvou, buď trpělivý.
Dodržuj oboje i za cenu svého života.
Cvič se ve třech obtížnostech.
Získej tři druhy hlavních příčin.
Rozvíjej tři druhy toho, co nesmí zeslábnout.
Měj ty tři, od kterých se nesmíš odloučit.
Praktikuj nestrannost ke všem objektům.
Zásadní je neustálá praxe, všezahrnující, z hloubi srdce.
Praktikuj stále se zaměřením na ty, které sis dal stranou.
Nebuď závislý na jiných podmínkách.
V tuto chvíli praktikuj to hlavní.
Nechápej to špatně.
Nepraktikuj jen občas.
Praktikuj bez pochybností.
Osvoboď se pomocí uvažování a analyzování.
Moc si o sobě nemysli.
Nebuď prchlivý.
Nebuď náladový.
Nepřej si uznání.

 

Tato esence instrukcí, podobná nektaru nesmrtelnosti, která mění přemíru těchto pěti znaků degenerace na cestu k probuzení, byla předávána v linii od mistra Serlingpy.
U mě se aktivovaly karmické tendence dřívějších cvičení, a tak jsem díky velkému zájmu a víře, bez ohledu na utrpení a zlé řeči, obdržel instrukce, jak zničit lpění na egu. I kdybych teď zemřel, nebudu ničeho litovat.
 
 

Z tibetštiny přeložil Jamyang Shenphen Bhutia a Jindra Bhutia Holovská, 2022. © Siddhártha Centrum z. s.