Tři hlavní aspekty cesty – text

Tři hlavní aspekty cesty

 

Dže Congkhapa Lobzang Drakpa

 

Klaním se nejvyšším dokonalým guruům!

Vysvětlím, jak nejlépe umím,
hlavní význam všech učení buddhů,
cestu chválenou všemi vznešenými bodhisattvy,
tuto vstupní bránu štastných, přejících si osvobození.

Vy šťastní, jež nejste připoutáni k potěšením existence,
s radostí usilujete o to, abyste učinili volný čas a příznivé podmínky smysluplnými,
a tak se spoléháte na cestu, jež těší buddhy.
Naslouchejte s jasnou a otevřenou myslí!

Bez čistého odhodlání osvobodit se není způsobu,
jak skončit usilování o příjemné následky v oceánu existence.
Jelikož i připoutanost k existenci pevně svazuje všechny bytosti,
nejprve se snažte rozvinout odhodlání osvobodit se ze samsáry.

Je těžké získat volný čas a příznivé podmínky a v životě není času nazbyt.
Zvyknutím si na toto myšlení se zbavíte touhy po chvilkových potěšeních tohoto života.
Budete-li opakovaně přemýšlet o činech a jejich nesporných následcích
a o utrpení samsáry, zbavíte se touhy po chvilkových potěšeních životů budoucích.

Jestliže tím, že jste si navykli takto přemýšlet,
ve vás ani na pouhý okamžik nepovstane touha po potěšeních samsáry
a neustále, dnem i nocí usilujete o osvobození,
pak v tuto chvíli se ve vás zrodilo zřeknutí se samsáry.

Avšak není-li toto odhodlání osvobodit se ze samsáry
spojeno s vytvořením zcela čisté motivace bodhičitty,
nestane se příčinou dokonalého blaha nejvyššího probuzení.
Moudří by tedy měli vytvořit svrchovanou bodhičittu.

Zdroj: Himalayan Art Resources

Dže Congkhapa Lobzang Drakpa

(1357-1419)

Slavný filozof a tantrický jogín, zakladatel tradice Gelug tibetského buddhismu.


Bytosti jsou unášeny proudy čtyř mocných řek,
pevně svázány pouty činů, které je těžké uvolnit,
polapené v železné kleci držení se jáství
a zcela obklopené nedozírnou černočernou temnotou nevědomosti.

Rodí se v nekončící cyklické existenci
a v životech jsou neustále trýzněné trojím utrpením.
Přemýšlením o situaci všech matek, které se dostaly do takového stavu,
vytvořte nejvyšší mysl bodhičitty!

I kdybyste si navykli na zřeknutí se samsáry a bodhičittu,
bez moudrosti, která zná pravou povahu jevů,
nelze přetnout kořen cyklické existence.
Vynaložte tedy úsilí na metody vedoucí k pochopení vzájemné závislosti jevů.

Kdokoli vidí, že příčiny a následky
všech jevů samsáry a nirvány jsou vždy nesporné,
a pro koho se všechny objekty dualistické mysli rozplynuly,
vstoupil tím na cestu těšící buddhy.

Dokud se tato dvě pochopení budou zdát oddělená,
to jest pochopení nespornosti vzájemné závislosti jevů
a pochopení prázdnoty, která je mimo tvrzení,
stále jste neporozuměli buddhově moudrosti.

Až obě vyvstanou současně, ne jedna po druhé,
a až z pouhého vidění nesporné vzájemné závislosti jevů
povstane jisté vědění a všechny způsoby uchopování objektů myslí se rozplynou,
tehdy bude rozeznání správného náhledu dovedeno k dokonalosti.

Navíc pokud víte, že jevy vyvracejí extrém existence
a že prázdnota vyvrací extrém neexistence,
a víte, jak se prázdnota jeví jako příčiny a následky,
nebudete polapeni žádnými náhledy spojenými se lpěním na extrémech.

Synu, když budeš takto sám přesně znát
všechny esenciální body tří hlavních aspektů cesty,
odeber se do samoty, rozviň sílu radostné píle
a rychle dosáhni konečného a trvalého cíle!

Tato rada byla předána vzdělaným mnichem Lobzang Drakpa Palem úředníkovi Ngawang Drakpovi z Tsakho.
 
 

Z tibetštiny přeložil Jamyang Shenphen Bhutia a Jindra Bhutia Holovská, 2023. © Siddhártha Centrum z. s.