„Praxe bódhisattvů je usilování o dosážení
nejvyššího stavu, nikdy se neměnícího osvobození,
protože povahou štěstí tří sfér existence je, že hned mizí,
podobně jako kapka rosy na konci listu trávy.“

Gyalse Thogme Zangpo