Životopis Jeho Svatosti 42. Sakya Trizina

Jeho Svatost 42. Kyabgön Gongma Sakya Trizin Ratna Vadžra Rinpočhe

 

Jeho Svatost 42. Kyabgön Gongma Sakya Trizin se narodil 19. listopadu 1974 v Dehradunu v Indii. Od narození příjímal nesčetná požehnání, zmocnění a učení od svého otce Jeho Svatosti Kyabgön Sakya Gongma Tričhena a mnoha dalších siddhů a učených duchovních mistrů.

V šesti letech se začal pod vedením ctihodného Rinčhen Sangpa formálně vzdělávat ve studiu tibetštiny a v memorování a recitaci základních modliteb a rituálů. V roce 1987, když bylo Jeho Svatosti Sakya Trizinovi dvanáct let, složil svou první velkou zkoušku v Sakya centru v Radžpuru v Dehradunu. O dva roky později dokončil základní studium hlavních rituálů a písem tradice.

V roce 1990 Jeho Svatost Sakya Trizin zahájil studium na Sakya College v Dehradunu, kde studoval především buddhistickou filozofii pod vedením Khenpa Migmar Tseringa. V roce 1998 zde Jeho Svatost Sakya Trizin po letech rigorózního výcviku dokončil studium a získal titul Kachupa, tj. titul „mistra deseti písem“. Kromě studia filozofie obdržel také mnoho exoterických a esoterických nauk, zmocnění, požehnání, zasvěcení, transmisí, vysvětlení a esenciálních instrukcí, a to především od Jeho Svatosti Kyabgon Gongma Trichena a také od mnoha dalších významných duchovních mistrů, včetně Jeho Svatosti 14. Dalajlamy, Jeho Eminence Čhögje Tričhen Rinpočheho, Jeho Eminence Luding Khenčhen Rinpočheho a Khenčhen Appey Rinpočheho.

Již od dvanácti let Jeho Svatost Sakya Trizin absolvoval četná meditační ústraní, včetně striktního, úplného ústraní Hevadžry, což je jeden z předpokladů pro předávání zmocnění Lamdre.

Jeho hlavním guruem a zdrojem vedení a inspirace vždy byl a nadále je Jeho Svatost Kyabgön Gongma Tričhen.

Podle prastaré tradice svatého věštění linie Sakya byla Jeho Svatosti v roce 2002 vybrána jako duchovní choť Její Eminence Dagmo Kalden Dunkyi. Mají spolu tři děti, které jsou rovněž vychovávány v souladu se starodávnými buddhistickými tradicemi akademického studia.

Jeho Svatost Sakya Trizin s moudrostí a soucitem pravidelně předává četná zmocnění a učení v renomovaných buddhistických institutech, jako je Sakya Institute, Dzongsar Institute, Sakya College, Tantric College, International Buddhist Academy a bezpočtu dalších škol, center a klášterů po celém světě.


O mém životě (raná autobiografie)

 

Moje rodina je známá jako rod Khönů. Historii tohoto rodu je možné doložit tisíce let do minulosti. Předkové rodu byly božské bytosti, které sestoupily přímo z nebeských sfér. Po několika generacích si jeden z členů rodu, známý jako Yapang Kye, podmanil Rakšasy (kanibaly), načež náš rod dostal jméno „Khön“.

O několik generací později, v roce 1073, proslulý mistr jménem Khön Könchok Gyalpo, založil slavnou školu Sakya, jednu ze čtyř hlavních škol tibetského buddhismu. Od té doby pokračuje rod Khön v nepřerušené linii. V tomto slavném rodu se objevilo mnoho velkých mistrů, včetně pěti zakladatelů školy Sakya: Velkého Sačhen Kunga Nyingpo (1092-1158), Loppön Rinpočhe Sonam Tsemo (1142-1182), Džetsun Rinpočhe Dragpa Gjaltsen, ( 1147-1216), Čhödže Sakya Pandity (1182-1251) a Drogön Čhögyal Phagpy (1235-1280). Všichni byli emanacemi Arya Mandžušrího (projev veškeré moudrosti Buddhů), Avalókitešvary (projev veškerého soucitu Buddhů) a Vadžrapaniho (projev veškeré moci Buddhů)..

Mongolský král Kublajchán, vnuk Čingischána, pozval Čhödže Sakya Panditu a Drogön Čhögyal Phagpu do Číny, kde nějakou dobu zůstali. To vytvořilo dharmický vztah mezi školou Sakya a čínským a mongolským lidem. Drogön Čhögyal Phagpa vymyslel také mongolské písmo. Na žádost jednoho z mongolských králů se Čhögyal Phagpa stal králem Tibetu.

Od vzniku školy Sakya až do současnosti hrají členové rodu Khön velmi důležitou roli nejen v samotné škole Sakya, ale také v tibetském buddhismu obecně. Zachovali a mnoha způsoby rozšířili vzácné a hluboké učení Buddhy. Složili četné texty, které přesně vysvětlují posvátné a tajné učení Buddhy Šákjamuniho. Díky těmto pojednáním a účastí na debatách měli nejdůležitější roli při vytváření logického základu pro víru v Buddhovo učení.

Slavný řád Sakya vzkvétal prostřednictvím nepřerušené linie učenců a mahásiddhů a jeho sláva se rozšířila do mnoha míst. V historických záznamech a textech velkých učenců všech tibetských škol je popsáno, jak jejich svaté úsilí a aktivity šířily světlo drahocenného Buddhova učení.

Můj vznešený otec Vadžradhara Ngawang Kunga Thekčhen Palbar Trinley Samphel Wangyi Gyalpo, nejvyšší představený školy Sakya (Jeho Svatost 41. Sakya Trizin), se narodil jako právoplatný dědic Vadžradhary Ngawang Kungy Rinčhena v paláci Dolma Phodrang, aby podporoval tuto vzácnou linii a pokračoval v ní pro dobro cítících bytostí.

V roce 1974, aby zachoval nepřerušenou linii rodiny Khön, Jeho Svatost Sakya Trizin souhlasil s žádostí mnoha lamů i své vlastní tety a přijal Taši Lhakji jako svou Dagmo (manželku). Taši Lhakji je dcerou bývalého ministra ve vládě krále Dege v Khamu, východní provincii Tibetu. Příjezd Dagmo Taši Lhakji do Dolma Phodrang byl doprovázen četnými příznivými znameními. 19. listopadu 1974, pátého dne desátého tibetského lunárního měsíce, v 9:10 indického času mě Dagmo Kušo Taši Lhakji porodila v nemocnici Kalhan v Dehradunu v Indii. Díky laskavosti Yum-la (matky) jsem získal tento vzácný lidský život a dostal jsem tak příležitost setkat se s mnoha svatými učiteli a získat mnoho hlubokých učení. Je ke mně velmi laskavá i v mnoha jiných ohledech.

Brzy po mém narození mě navštívil můj vznešený otec. Prováděl tradiční obřady a dal mi mnoho pilulek požehnání. Nakreslil mi tibetskou slabiku DHI (Mandžušrího slabika) na jazyk pomocí pilulek moudrosti a šafránové vody, aby rozšířil mé znalosti a moudrost. 23. listopadu jsem byl poprvé přivezen do paláce Dolma Phodrang. Můj vznešený otec prováděl rituály, předal mi zasvěcení a dal mi jméno Ratna Vadžra.

Když jsem 23. prosince 1974 poprvé navštívil Sakya centrum v Radžpuru, dostalo se mi tradičního přivítání od shromážděných mnichů a laiků. Poté jsem jel se svým vznešeným otcem, Yum-la a jejich doprovodem do Lumbini, rodného místa Buddhy Šákjamuniho. Můj vznešený otec a Kyabdže Čhögye Tričhen Rinpočhe se po diskusi rozhodli, že mi dají formální jméno Ngawang Kunga Lodrö Wangčhuk Rinčhen Džigme Trinle, což je kombinace jmen hlavních guruů mého vznešeného otce a guruů paláce Dolma Phodrang. Poté pro mě Kyabdže Čhögye Tričhen Rinpočhe napsal modlitbu za dlouhý život.

V příštím roce jsme navštívili Boudhanath v Nepálu. 29. dne 2. tibetského lunárního měsíce, na výročí Džamgön Loter Wangpa, jsem měl tradiční ceremonii intronizace v klášteře Jeho Eminence Tharig Rinpočheho. Bylo mi asi pět měsíců. Během té doby byla poprvé zpívána modlitba za můj dlouhý život. Zatímco přítomní zpívali tuto modlitbu, jeden z účastníků mi nabídl biografii Vadžradhary Ngorčhen Kunga Sangpa psanou zlatem. Měl jsem to štěstí, že jsem bez jakékoliv předchozí domluvy obdržel tento svatý životopis.

5. června 1975 mi můj vznešený otec předal sliby útočiště před vzácným obrazem Buddhy. V dalším roce jsem byl s ním a Yum-la v Darjeelingu, Ladhaku a jižní Indii. V roce 1977 jsem s nimi poprvé navštívil zámořské země. Cestovali jsme déle než 16 měsíců po jihovýchodní Asii, Evropě a Severní Americe. Tehdy jsem začal mluvit anglicky.

Od té doby jsem doprovázel svého vznešeného otce na mnoho míst v Indii i v zahraničí, jako je Austrálie, Rakousko, Kanada, Anglie, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Malajsie, Monako, Nepál, Nizozemsko, Nový Zéland, Skotsko, Singapur, Španělsko, Švýcarsko a Spojené státy americké.

5. července 1979, tedy 10. dne 5. tibetského lunárního měsíce, na výročí narození Guru Padmasambhavy, se narodil můj mladší bratr Dungse Gyana Vadžra Rinpočhe. Jeho narození bylo doprovázeno příznivými znameními.

Ráno 3. října 1979, po tradičním obřadu u příležitosti začátku mého formálního vzdělávání, mi můj vznešený otec předal transmisi Pocty Mandžušrímu a několik měsíců mě učil tibetskou abecedu atd. V roce 1980 přijel můj učitel gelong Rinčhen Sangpo z Kalimpongu. Mnoho let mě učil číst, psát, gramatiku, dějepis atd. Byl ke mně velmi laskavý a vynaložil velké úsilí, aby mi pomohl získat znalosti.

 

14. dne 11. lunárního měsíce, v příznivý den výročí Džamgon Sakya Pandity (20. prosince 1980), jsem v klášteře Sakya Thubten Namgyal Ling v Puruwale v Indii poprvé začal přijímat od mého vznešeného otce cyklus vzácných Neobyčejných učení Lamdre v přítomnosti mnoha vysokých lamů, tulků, khenpů, více než 700 mnichů a mnišek a asi 500 laických následovníků, včetně mnoha ze zámoří.

Dne 10. října 1981 jsem v přítomnosti svého vznešeného otce, mého učitele a prominentních členů Sakya centra složil svou první ústní zkoušku z Připomínání si tří klenotů, Sútry tří částí, Sútry přiznání, dlouhých modliteb ke guruům linie atd. Od té doby jsem absolvoval několik ústních zkoušek, včetně ústní zkoušky, při které jsem musel vést speciální rituál v Sakya centru. V roce 1986 jsem společně s Yum-la absolvoval svoje první meditační ústraní. 14. ledna 1987 jsem se začal učit rituální melodie od svého vznešeného otce.

V roce 1990 jsem nastoupil na Sakya College v Dehradunu a mnoho let jsem studoval buddhistickou filozofii hlavně s nejctihodnějším khenpem Ngawang Lekše Kunga Rinpočhem (pozdější khenpo Migmar Tsering). Získal jsem titul Kačhupa, což je ekvivalent titulu BA. Od svého vznešeného otce jsem obdržel mnoho exoterických a esoterických učení, jako jsou zmocnění, požehnání, zasvěcení, transmise, vysvětlení a esenciální instrukce. Nemohu slovy vyjádřit, jakou laskavost mi prokázal a jak skvělým způsobem mě vedl. Je to nevyslovitelné a nepředstavitelné. Je mým hlavním guruem, mým Buddhou, mým božstvem, mou dharmou a mou sanghou. Také jsem obdržel mnoho posvátných a tajných učení od mnoha vadžradharů, jako jsou Jeho Svatost 14. dalajláma, Kjabdže Čhogye Tričhen Rinpočhe, Kyabdže Luding Khenčhen Rinpočhe, Kyabdže Dungse Gyana Vadžra Rinpočhe, Kyabdže Luding Khen Rinpočhe a dnes již zesnulý Kyabdže Dežung Rinpočhe. Velký Džamgön Lama Sakya Pandita řekl, že ten, od koho jsme obdrželi neobvyklá mahájánová učení, je skutečný Buddha. Takže tito velcí mistři jsou pro mě velmi svatí.

Od velkých učenců a nejctihodnějších khenpů ze školy Sakya, jako jsou Appey Khen Rinpočhe, khenpo Kunga Wangčhuk Rinpočhe, khenpo Ngawang Lekše Kunga Rinpočhe a khenpo Lungrik Senge Rinpočhe, jsem obdržel učení o hlavních tématech buddhistické filozofie, jako je Abhidharma, Pradžnaparamita, Pramana, Madhyamaka a Trisamvaraprakarana (slavný text velkého Sakya Pandity známý jako Rozlišení tří slibů). Cítím se nesmírně zavázán těmto mistrům, kteří mi s nevýslovnou laskavostí předali mnoho vzácných a hlubokých učení, která jsou uctívanější a obtížněji získatelná než klenot plnící přání.

Od ctěného Nyimy Wosera jsem se naučil melodie rituálů a hrát na rituální bicí nástroje a od více než deseti učitelů, z nichž každý mě učil krátkou dobu, jsem se naučil anglicky.

Takže jsem získal drahocenný lidský život, ve kterém jsem od mnoha velkých guruů obdržel Buddhovo učení, které je jako oceán. Nicméně kvůli mému nedostatku zájmu a úsilí nejsem příliš vzdělaný a ani ve skutečnosti nejsem dobrý praktikující dharmy.

 

Tato autobiografie je založena na lepší části mého životního příběhu. Napsal jsem ji v říjnu 2001, upravil ji p. Tsering Migyur. Revidována byla v červnu 2002 ve spolupráci s p. Dolma Lhamo.

Zdroj: https://hhsakyatrizin.net/42nd-sakya-trizin/