Povídání o dvou pravdách


Zajímá vás, co Buddha říkal o relativní a absolutní pravdě? Proč je dobré to vědět?

 

Přijďte se něco dozvědět o dvou pravdách u kávy či čaje a nechte se od Shenphena pozvat na tibetskou domácí polévku 🙂
 

Kdy: v sobotu 17. 2. 2024, 11.00 - 12.30 a 15.00 - 17.00

Kde: v Tibet Open House, Školská 28, Praha

 

Vysvětlení dvou pravd: Jamyang Shenphen

 

Jazyk: tibetština, s českým překladem
Více informací: info@siddhartha.cz


Dvě pravdy

Všechny jevy mají absolutní a relativní aspekt neboli absolutní a relativní pravdu. Absolutní či konečný aspekt je pravá povaha všeho, to jak věci skutečně jsou. Konvenční nebo relativní je to, jak věci vypadají. V buddhismu jsou známy jako „dvě pravdy - absolutní a relativní pravda“, ale nelze je chápat jako dvě oddělené dimenze, ale spíše jako dva aspekty jedné reality v závislosti na úhlu pohledu.

Sobotní setkání

Srdečně vás zveme na setkání u kávy či čaje a povídání o dvou pravdách, kdy Shenphen představí, jak o absolutní a relativní pravdě hovořil Buddha. V poledne by vás rád také pozval na domácí tibetskou polévku.
Přijdete-li, zaregistrujte se prosím, abychom věděli, kolik ji uvařit 🙂

 

 


Jamyang Shenphen

Jamyang Shenphen Bhutia je jedním ze zakládajících členů Siddhártha Centra. Studoval buddhistickou filozofii v Indii v Dzongsar Institutu v Biru a poté na Sakya College v Dehradunu, kde dokončil studium s titulem Lopön.